Proses ve Süreç Geliştirme Danışmanlığı

Döküm prosesleri ve sıvı metal kalitesinin iyileştirilmesi, elosal gibi elektrokimyasal prosesler, ısıl işlemler ve metal imalat / Şekillendirme proseslerinde kalite ve verimlilik arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bilimsel yöntem ve ölçüm teknikleri kullanılarak proseslerin güncel durumları tespit edilir, bilinen teknoloji/imalat seviyeleri ile karşılaştırılması yapılır ve eldeki bilimsel verilerin ışığında süreçlere kontrollü biçimde müdahale edilir. İyileştirme çalışmaları sonrasında tekrar ölçümler yapılarak sonuçlar karşılaştırılır ve iyileştirme çalışmalarının firmalara olan katkısı somut olarak gösterilir ve tüm operasyonlar raporlanır.  Aşağıda sunulan konularda teknik danışmanlık hizmeti verilebilmektedir.

  • Alüminyum ve Bakır alaşımlarının ergitilmesi, dökümhane pratiklerinin geliştirilmesi ve sıvı metal kalitesinin arttırılması,
  • Flakslama ve gaz giderme operasyonları
  • Biyet döküm masası, kalıpları ve döküm şartlarının optimizasyonu ve kontrolü
  • Biyet homojenizasyon şartlarının uygunluğu ve proses iyileştirme
  • Alüminyum ekstrüzyon prosesinde hız, verimlilik ve hatalar
  • Al-Si döküm alaşımları ve basınçlı döküm proseslerinin iyileştirilmesi ve döküm hatalarının tespiti
  • Vakum indüksiyon, yeniden ergitme, saflaştırma ergitmesi prosesleri
  • Titanyum ve alaşımlarının ergitilmesi ve dökümü

Talepleriniz ve sorularınız için lütfen info@trimetalurji.com adresinden temas kurunuz.

Ekstrüzyon: Teknik Proses ve Hatalar

Ekstrüzyon prosesi içerisinde yüzlerce parametreyi barındıran oldukça karmaşık bir süreçtir. Biyet ısıtmadan, nihai paketleme ve sevkiyata kadar bir çok aşamdan geçen süreç içerisinde hata oluşturabilecek binlerce nokta ve kontrol edilmesi gereken bir çok parametre barındırmaktadır.
Proses içerisinde oluşan profil yüzey hatalarının incelenmesinde metalurjik ve hat inceleme analizleri ile destek vermekte ve konuyla ilgili kalitenin gelişimi için üreticilere destek olmaktayız.
Genel olarak kaliteli bir profil üretimi, etkin bir ekstrüzyon süreci ile alüminyum hammaddenin doğru bir şekilde kesiştirilmesi ile gerçekleşmektedir.
Bu noktada mevcut alaşımın iyileştirilmesi ve yeni alaşımların geliştirilmesi konularında çalışarak hem nihai profil kullanıcı hem de üretici için en uygun süreç tasarımlarını yapmaktayız.
Çalıştığımız konular arasında;
Biyet ve ekstrüzyon parametrelerinin belirlenmesi,
Mevcut alaşımların iyileştirilmesi
Yeni alaşımların geliştirilmesi (Özellikle bünyesidne dökümhane barındıran firmalar için)
Tüm ısıtma sistemlerinin kontrolü (biyet, kalıp, termik, homojenizasyon ve biyet soğutma fırınları gibi)
Ekstrüzyon sürecinin analizi
Profil hata kataloglarının çıkartılması ve hata analizlerinin yapılması gibi alanlar sayılabilir.