Ar-Ge Projeleri Yönetim ve Hazırlığı

Metalurji alanındaki tecrübemizi yeni ürün veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda da müşterilerimiz ile beraber değerlendirmeye hedefliyoruz. Yeni fikirlerin projelendirilmesi, gerekli durumlarda ulusal ve uluslararası fonlardan proje hibe desteklerinin alınabilmesi için başvuruların gerçekleştirilmesi ve projelerin firmanın ilgili birimleri ile yönetilmesi konularında hizmet verilmektedir.

TÜBİTAK, KOSGEB projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi konusunda son derece yetkin bir ekip ile çalışmalar yürütülmektedir.