Metalurjik Çözümler, Malzeme Analizleri ve Ar-Ge Projelerinde Çözüm Ortağı

İLETİŞİM

TRI Metalurji olarak metalurjik süreçlerde teknik danışmanlık, malzeme ve hasar analizleri, Ar-Ge Projelerinin geliştirilmesi ve yatırım danışmanlığı konularında hizmet vermekteyiz.

Başta Alüminyum ve Çelik olmak üzere metalik malzemelerin dökümü, ergitilmesi ve şekillendirilmesi ile ilgili konularda teknik danışmanlık, analiz ve Ar-Ge projesi geliştirme hizmeti vermekteyiz. Alüminyum biyet dökümü ve ekstrüzyonu, Alüminyum enjeksiyon dökümü ve döküm hatalarının tespiti ile Alüminyum sıvı metal kalitesinin arttırılması konusunda ileri düzey çalışmalarımız için bizimle temasa geçebilirsiniz.

Çalışmalarımızdan Örnekler

Taramalı Elektron Mikroskobu

ve EDS Analizi

Tane Boyutu Analizi

Hasar Analizi

Metalik Malzemelerin Mikroyapısı

Laboratuvarlarımızda mevcut taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve cihaza bağlı elementel analiz ekipmanı (EDS ) ile her türlü malzeme analizi, görüntüleme ve hasar analizi yapılabilmekte mikron ve mikron altı boyutlarda fotoğraflama, görüntü işleme, ölçüm ve analiz işleri yürütülebilmektedir. Demir-Çelik, Alüminyum, Bakır ve Titanyum gibi tüm metalik malzemelerde ve dahası tüm cam, seramik ve benzeri metal olmayan malzemelerin analizlenmesi ve incelenmesinde de Taramalı Elektron Mikroskobundan (SEM) faydalanılmaktadır.

Her türlü metalik malzemede  metalografik hazırlama sonrasında tane boyutu analizi yapılabilmekte ve istenilen standarda göre sonuçlar raporlanabilmektedir. ortalama tane boyutu analizi, en büyük tanelerin dağılımı, tane yapısının görüntülenmesi gibi ilgili tüm hizmetler laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir. Alüminyum alaşımları, Al-Si döküm alaşımları, demir-çelik malzemeleri ve diğer demir dışı metallerin tane boyutu analizleri de laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Taramalı Elektron Mikroskobu

Laboratuvarımızda masa üstü Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve EDS elementel analiz ekipmanı bulunmaktadır. Bu sayede her türlü malzeme elektron mikroskobu analizleri gerçekleştirilmektedir.

Özellikle üretim veya kullanım sırasında hasarlanan metalik, cam-seramik, plastik, kauçuk vb. benzeri malzenin incelenmesi ve hasara sebep olan kök nedenlerin tespitinde yoğun olarak taramalı elektron mikroskobu çalışmalarından faydalanılmaktadır. Hasarların tespiti sonrasında proseste gerekli düzenlemelerin yapılması ve benzer hataların önüne geçilebilmesi için teknik danışmanlık hizmetleri de tarafımızdan sunulmaktadır.

Metalografi laboratuvarımız, numune hazırlamadan, metal mikroskoplarına ve görüntü analiz yazılımına kadar tam donanımlıdır. her türlü metalik malzemenin mikroyapı incelemeleri laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir. ÖZellikle Alüminyum biyet  (billet) mikroyapısı, homojen ısıl işlem kontrolü, homojen şartlarının tespiti, intermetalik ve dispersoidlerin mikroyapı da dağılımı konularında çalışmalarımız mevcuttur. Bununla beraber her türlü alüminyum döküm alaşımlarının (Al-Si) mikroyapıları da kontrol edilebilmektedir. Ayrıca dökme demirler ve çelik malzemelerin mikroyapısı ile ilgili detaylı incelemeleri gerçekleştirme imkanımız bulunmaktadır.

Ekstrüzyon: Teknik Proses ve Hatalar

Ekstrüzyon prosesi içerisinde yüzlerce parametreyi barındıran oldukça karmaşık bir süreçtir. Biyet ısıtmadan, nihai paketleme ve sevkiyata kadar bir çok aşamdan geçen süreç içerisinde hata oluşturabilecek binlerce nokta ve kontrol edilmesi gereken bir çok parametre barındırmaktadır.
Proses içerisinde oluşan profil yüzey hatalarının incelenmesinde metalurjik ve hat inceleme analizleri ile destek vermekte ve konuyla ilgili kalitenin gelişimi için üreticilere destek olmaktayız.
Genel olarak kaliteli bir profil üretimi, etkin bir ekstrüzyon süreci ile alüminyum hammaddenin doğru bir şekilde kesiştirilmesi ile gerçekleşmektedir.
Bu noktada mevcut alaşımın iyileştirilmesi ve yeni alaşımların geliştirilmesi konularında çalışarak hem nihai profil kullanıcı hem de üretici için en uygun süreç tasarımlarını yapmaktayız.
Çalıştığımız konular arasında;
Biyet ve ekstrüzyon parametrelerinin belirlenmesi,
Mevcut alaşımların iyileştirilmesi
Yeni alaşımların geliştirilmesi (Özellikle bünyesidne dökümhane barındıran firmalar için)
Tüm ısıtma sistemlerinin kontrolü (biyet, kalıp, termik, homojenizasyon ve biyet soğutma fırınları gibi)
Ekstrüzyon sürecinin analizi
Profil hata kataloglarının çıkartılması ve hata analizlerinin yapılması gibi alanlar sayılabilir.